1. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 2. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 3. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 4. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 5. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 6. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 7. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 8. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 9. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 10. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 11. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 12. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 13. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 14. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00

 15. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00

 16. E134 Buskerud

  Vegutbygging pågår

 17. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 18. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 19. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 32,00 / 64,00

 20. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 16 / 32

 21. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 16 / 32

 22. E16 Oppland

  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Takst (lett/tung): 34,00 / 68,00

 23. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

 24. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00

 25. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5,00 / 10,00

 26. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 27. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Fokserød N
  Takst (lett/tung): 6,00 / 12,00

 28. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 7,00 / 14,00

 29. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 19,00 / 38,00

 30. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 31. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 23,00 / 46,00

 32. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 20,00 / 40,00

 33. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 34. E6 Gardermoen – Moelv

  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 19,00 / 38,00

 35. E6 Oppland

  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 36. E6 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Takst (lett/tung): 16,50 / 33,00

 37. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 36 / 72

 38. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 24 / 48

 39. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 33 / 66

 40. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 16 / 32

 41. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: Fv. 312 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 18 / 36

 42. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: Fv. 312 Moastugu
  Takst (lett/tung): 12 / 24

 43. Fv33 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Takst (lett/tung): 34,00 / 68,00

 44. Fv34 Oppland

  Bomstasjon: Grime
  Takst (lett/tung): 27,00 / 54,00

 45. Gausdalsvegen

  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 46. Gausdalsvegen

  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 47. Hallingporten

  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 70,00 / 175,00

 48. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 44 Kåsen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 49. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 510 Sele
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 50. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 44 Øksnevad
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 51. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 505 Orstad
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 52. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: E39 Bråstein
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 53. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 509 Soma
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 54. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 327 Årsvoll
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 55. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 433 Bærheim
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 56. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: E39 Motorveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 57. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 44 Forusveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 58. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 314 Gamleveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 59. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 510 Nesbuveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 60. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 382 Grannes
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 61. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 509 Hafrsfjord
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 62. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 409 Kvernevikveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 63. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: E39 Tastatorget
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 64. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv.413 Finnestadgeilen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 65. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Svanholmen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 66. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 443 Forusbeen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 67. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Åsenveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 68. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Travbaneveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 69. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Solasplitten
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 70. Oslofjordtunnelen

  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august kl. 07:00

 71. Rv23 Dagslett-Linnes

  Vegutbygging pågår

 72. Rv36 Telemark

  Vegutbygging pågår

 73. Rv4 Oppland

  Bomstasjon: Ny Rv. 4
  Oppstart: 10. juli 2017

 74. Rv4 Oppland

  Bomstasjon: Gammel rv. 4
  Oppstart: 10. juli 2017

 75. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Auli
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 76. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Kjelle
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 77. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Gressbanen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 78. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Slagendalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 79. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Kanalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 80. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Presterød
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 81. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 82. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 83. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00

 84. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 85. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00

 86. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Dalen
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 87. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 88. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Knapstad
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

 89. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Knapstad
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Øyer og Tretten. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E6 Oppland AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema